contact

unnfahlstrom@gmail.com

Kunstnerforbundet, Kjeld Stubs gate 3, 0160 Oslo. Telefon +47 23 31 02 40. info@kunstnerforbundet.no

GalleriK, Bjørn Farmanns gate 6, 0271 Oslo. Telefon +47 22 55 35 88. gallerik@online.no