Wie bunte Fetzen hängen wir im Wind (2014)

In the project “Wie bundle Fetzen hängen wir im Wind” I explored abstract narrative structures: with a private photo archive as raw material I worked with the overlapping of two and two layers, raising the question: what does it means to be doubly exposed? The installation in its finished form consists of montages, archival news phootage and textile works, and examines the understanding of the individual in modern society. The title “Wie bundle Fetzen hängen wir im Wind” (As colorful rags we hang in the wind), refers to Montaigne’s essay in which he describes identity as something we move in and out of and which is constantly changing.

I prosjektet “Wie bunte Fetzen hängen wir im Wind” utforsket jeg abstraherte fortellergrep : med private fotoarkiv som råmateriale arbeidet jeg med overlapping av to og to lag, med spørsmålet om hva det innebærer å være dobbelt eksponert. Installasjonen i sin ferdige form består av fotomontasjer og tekstiler, og undersøker forståelsen av individet i det moderne samfunn. Tittelen ”Wie bunte fäsen hängen wir im Wind” (Som fargerike filler henger vi i vinden), referer til Montaignes essay hvor han beskriver identitet som noe vi beveger oss inn og ut av og som er i konstant forandring.

The installation was shown at House of Foundation 2014